O eixo básico de Matemáticas Método Singapur e a comprensión das matemáticas e a capacidade de resolver problemas. As repeticións interminables e tediosas dun mesmo exercicio trócanse pola motivación de novos e apaixoantes desafíos matemáticos a resolver, empregando a axuda de orixinais e novidosos materiais manipulables.

 

O programa de desenrrola as habilidades de razoamento e a capacidade para resolver problemas baixo tres eixos principais:

  • Visualización de problemas matemáticos co uso de diagramas e
  • Emprego dun enfoque para avanzar do concreto ó pictórico.
  • Chegar ó abstracto, culminando coa comprensión dos conceptos, o pensamento lóxico e a creatividade matemática.

Por outra banda, tódalas actividades Matemáticas Singapur están pensadas, en maior ou menor medida, para potenciar o desenrolo das intelixencias múltiples e o cooperativismo.